Flower garland

Paper flower garland

Here are instructions on how to make a festive garland to brighten up your day. You will need: 100-200 gram A4 paper, cutting tool, cutting mat, stapler, awl and some string. Her finner du instruksjoner til en festlig girlander som vil gjøre dagen din litt lystigere. Du trenger: 100-200 grams A4 papir, skjærekniv, skjærematte, stiftemaskin, syl og litt tråd.


Step 1: Cut an A4 sheet in half

Cut an A4 sheet in half. You could also just measure up and cut a piece of paper in the size 10 x 30 cm.  Overdel et A4 ark på langs. Du kan også kutte til et stykke papir i størrelse 10 x 30 cm.

Cut-A4-in-half


Step 2: Fold and unfold

Fold in half along the length of the paper and unfold. Brett papiret i to på langs og brett ut igjen.


Step 3: Fold across

Now fold the paper in half across. Then fold the upper page back again, and then once again. Brett så papiret i to på tvers. Brett så den øverste siden tilbake, og brett så tilbake en gang til.


Step 4: Turn over and repeat

Turn around and repeat on other side. Fold the page back, and then fold back once again. Snu papiret rundt og gjenta. Brett siden tilbake og brett så en gang til.


Step 5: Unfold and fold accordian style

Unfold the paper and fold the paper again accordion style. Brett ut papiret og brett sammen igjen til en trekkspillform.


Step 6: Staple in center

Use the first fold you made as an guide and staple the accordion shape together in the center. Then cut both corners to make the flower shape. Either use the grid on the cutting mat or measure up 2 cm on the side that will be the back of the flower. Then do a slanting cut from the front corner to the back on both sides of the shape.  Bruk den første bretten du lagde som guide og stift sammen trekkspillformen på midten. Så må du kutte av begge hjørnene for å få en blomsterform. Bruk enten rutenettet på kuttematten eller mål opp 2 cm på den siden som vil være baksiden av blomsten. Lag så et skrått kutt fra fremste hjørne til 2 cm markeringen bak på begge sider av formen.


Step 7: Unfold and staple

Then unfold to reveal the flower shape. Then staple the first and last page together on the back side of the flower. Repeat on other side. Then adjust the flower so the petals will unfold evenly. Brett så ut for å få blomsterformen. Stift så sammen den første og siste siden på baksiden av blomsten. Gjenta på andre siden. Justèr så blomsten slik at den sprer seg jevnt utover.


Step 8: Make a hole

Then take an awl or something sharp to make a hole 1 cm from the edge on the first two pages you stapled together. Make sure to make the hole in the center of the pages so the flower will hang straight. Then insert a piece of string. Turn the flower over and you have your first flower done on your garland. Ta så en syl og lag et hull 1 cm fra kanten gjennom de første sidene du stiftet sammen. Vær nøye å lag hullet på midten av sidene for å unngå at blomsten skal henge skjevt. Snu blomsten rundt og den første blomsten på girlanderen din er ferdig.


Final garland

Three-white-flowers

One thought on “Flower garland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s