Medallion

Paper medallion

Here is an easy instruction on how to make medallions out of paper. You will need: 2 pieces of 150-250 grams paper in the format 10 x 40 cm, some tape, a cutting mat with grid, a ruler, a scoring bone, glue, some paper clips, a hole puncher and some thin string. Her har du en enkel fremgangsmåte på hvordan du lager en papirvifte. Du trenger: 2 ark i tykkelse 150-250 gram i størrelsen 10 x 40 cm, tape, skjærematte med rutenett, linjal, falseben, lim, papirklyper, hulletang og en tynn snor.


Step 1: Tape paper to mat

Take one of the strips of paper and tape it to a cutting mat with a grid. Make sure to align the paper to the grid for a precise result. If you don’t own a cutting mat with grid you can also just use a ruler to do the measurements. Tape fast et av arkene til skjærematten. Vær nøye på å tape fast slik at arket ligger jevnt med rutenettet. Har du ikke en skjærematte med rutenett kan du også måle opp med linjal.

Tape-paper


Step 2: Score paper

Then score every 2 cm across the short side of the paper. For a precise medallion it is very important to be accurate at this step. Lag så en rill på hver andre centimeter på tvers av kortsiden av papiret. For et presist resultat er det veldig nøye å lage disse rillene så nøyaktig som mulig.


Step 3: Folding the paper

Remove the tape and fold the paper strip accordion style. Repeat the same steps on the other strip of paper so you have two identical folded strips of paper. Fjern så tapen og brett sammen papiret i en trekkspillform. Gjenta disse stegene på den andre biten med papir slik at du får to identiske trekkspillfomer.

Fold-paper


Step 4: Glue the strips together

Now you will have to glue the two strips of paper together. But make sure that one of the strips is up side down. This way the last part of one paper strip connects with the first part of the second paper strip. Secure with clips and leave the glue to dry. Nå må du lime sammen de to bitene med papir, men sørg for at den ene biten er opp ned. Slik vil den siste delen på det ene papiret lett kobles med den første delen av det andre papiret. Klem sammen med papirklyper og vent på at limet tørker.


Step 5: Make a ring

Now also glue the edges together making a paper loop. Secure with clips and leave to dry. Så må du også lime endene sammen slik at du lager en papirring. Klem sammen med klyper og vent til at limet tørker.


Step 6: Punch some holes

Now make a hole in the center of one fold and 5mm from the bottom of the paper loop. Then use this hole as a guide and punch 2-3 folds at a time around the whole loop. Tip: When using the last hole as an guide and the hole moves from the center of the fold, stop using the hole as an guide. Then make a new hole on the next fold correctly in the center again. This issue will only happen if you weren’t precise enough when you scored the paper. Lag så et hull i senter av en brett 5 mm fra enden av papirringen. Bruk så dette hullet som en guide og hull ut 2-3 bretter om gangen rundt hele papirringen. Tips: Når du bruker et hull som guide, og det nye hullet flytter seg fra senter av bretten, slutt å bruk hullet. Lag da heller et nytt hull på neste brett. Dette vil kun skje hvis du ikke var presis nok når du rillet opp papiret.


Step 7: Put a string on it

Now push a thin string through the holes. It doesn’t matter where you start. Then make a small single knot. Tre så en snor igjennom hullene. Det er ikke viktig hvor du starter. Lag så en enkel knute.

Put-a-string-on-it


Step 8: Tighten the string

Then push the paper loop down to the work surface to make the medallion shape. The medallion may want to pop up, so place an item over it while you tighten the knot. Then make a second knot to secure it. Cut off extra string and you are basically done. Press så papirringen ned mot arbeidsflaten for å få vifteformen. Papirviften vil prøve å sprette opp, så plasser en gjenstand over viften mens du strammer til knuten. Lag en ekstra knute for ekstra sikkerhet. Klipp av overflødig snor og du er i prinsippet ferdig.


Extra info:

If you want to make other sizes than the one in this instruction I have some tips: The width of the paper compared to the length of the paper should be in the ratio 1:8. So the width of my paper was 10 cm and the total length of the 2 paper strips were 80 cm. Then the total diameter of this medallion will be 20 cm. So if you wanted to make a medallion with a diameter of 30 cm, you would have to cut 2 pieces of paper in the size 15 x 60 cm.

If you however wanted to make a smaller medallion, you might not have to connect two pieces of paper since the whole length of the paper strip would fit on 1 large piece of paper. Here are 2 examples on how to make a medallion with diameter of 14cm:

2 pieces: Cut 2 pieces of paper strip in size 7 x 28 cm. Then glue these together as the instructions above.

1 piece: Here it is important to add 2 cm to the measurements so that the first and last end connects into a paper loop. Then you should cut the strip of paper into 7 x 58 cm ( 56 cm for the loop, and 2 cm extra for the overlap).

Ekstra info:

Ønsker du å lage andre størrelser enn i denne fremgangsmåten, så har jeg noen tips: Bredden på papiret i forhold til lengden på papiret burde være i et 1:8 forhold. Så mitt papir var 10 cm bredt og den totale lengden av begge papirbitene var 80 cm. Så diameteren på min vifte var 20 cm. Så hvis du ønsker å lage en vifte med diameter 30 cm, må du kutte til 2 papirbiter i størrelsen 15 x 60 cm.

Ønsker du derimot å lage en mindre vifte, trenger du muligens ikke å koble sammen to papirbiter siden den totale lengden trolig vil få plass på et stort papir. Her er to eksempler på hvordan du lager en vifte med diameter 14 cm:

2 biter: Kutt til 2 papirbiter med størrelse 7 x 28 cm. Lim sammen og følg instruksjonene som over.

1 bit: Her er det viktig å legge til 2 cm slik at den første og siste delen av papirringen kan kobles. Derfor blir formatet 7 x 58 cm ( 56 cm for papirringen, og  2 cm ekstra for koblingen).

Final-multi-colour

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s