Bonbon box

BonBon Box

A real party needs a bonbon cracker! Below you will find a guide on how to make a bonbon box made of paper. Decorate your party table or surprise your friends with your stunning gift wrapping talents. You will need: 2 pieces A4 sheets in thickness 150-200 gram, ruler, score bone, cutting knife, cutting mat and glue. Det bi itj fæst uten smellbonbon! Her har du en fremgangsmåte på en bonboneske laget av papir. Dekorer festbordet eller imponer dine venner med dine fantastiske innpakningsferdigheter. Du trenger: 2 stk A4-ark i tykkelse 150-200 gram, linjal, falseben, skjærekniv, kuttematte og lim.


Step 1: score and cut

Print the BONBONBOX on thicker A4 paper. The box consist of 2 pieces. One is a tiny bit smaller, so it will fit inside of the other. In the design you will see both green and red lines. First use a scoring bone, and score all the green lines. 5 across and 3 along. It doesn’t matter if you score outside the shape since this will be cut away. Then cut outside the red lines of the diamond shapes inside the template. Then cut the outside shape. Here you can cut inside the red lines. Print ut BONBONESKEN på litt tykkere papir. Esken kommer i 2 biter. En som er bittelitt mindre enn den andre slik at de kan skyves inn i hverandre. I designen vil du se både røde og grønne linjer. Bruk først en linjal og et falseben til å rille opp langs de grønne linjene på arket. 5 på tvers og 3 på langs av arket. Det er ikke noe farlig hvis du riller opp i forlengelsen av de grønne linjene siden dette blir kuttet vekk senere. Skjær så på utsiden av de røde linjene på ruteformene innpå arket. Deretter skjær ut formen utvending. Her skjærer du på innsiden av de røde linjene.


Step 2: PREFold

Now prefold along all the scored lines. Start by folding the 5 lines across, and unfold. Then fold the 3 lines along this way: Fold first line backwards, second line forward and last line backwards again. Then gently unfold. Nå må du forhåndsbrette alle brettekantene. Start med å brette de 5 linjene på tvers, og brett ut igjen. Brett så de 3 linjene på langs på følgende måte: Brett første linje tilbake mot midten, brett andre linje fra midten og siste linje bretter du mot midten igjen. Bøy deretter formen litt ut igjen.


Step 3: Glue

Now put glue on the outside of the last part. Both on body and tip. Then bend the paper around and glue backside of first part on top of last part. Legg så lim på utsiden av siste del. Både på kroppen og på tuppen. Bøy så papiret rundt og legg innsiden av første del over siste del og lim sammen.


Step 4: Assemble

Then make the second part of the box, and push inside of the first part. Congrats, you have made a bonbon box! The size of this box is 28 cm long with a diameter of 6 cm. If you want to make smaller boxes, just regulate printing size. Some of the tools for this project you can find in my shop www.stefanpapir.no. Lag så den andre delen av esken, og skyv på plass inn den første delen. Gratulerer, du har laget en bonboneske! Størrelsen på denne esken er rundt 28 cm lang med en diameter på 6 cm. Ønsker du lage mindre esker, kan du regulere utskriftsstørrelsen når du printer ut. Noe av verktøyet du trenger for dette prosjektet kan du finne i min nettbutikk www.stefanpapir.no.


Bonbon3Bonbon5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s